Kungörelse 20.3.2022

Utgivningsdatum 20.3.2022 8.36

Konfiskerad egendom offentliggjots 20.3.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/31549/21 tvång TVP1
skruvvred, festool rid 18
borrmaskin, festool T13T3
batteri, festool, 2 kpl
borrmaskin, bosch grs
batteri, bosch
skruvvred, makita, 2 kpl
vinkelslipmaskin, bosch
2. Anmälen on ett brott 5500/R/9540/22 tvång TVP1
tång, 2 kpl
vinkelslipmaskin, cocraft
hammare, stanley
sidavbitare, 2 kpl
skiftnyckel, raptor
ränsel, haglöfs tight
nyckel
3. Anmälen on ett brott 5500/R/9529/22 tvång TVP1
kabel, targus
4. Anmälen on ett brott 5500/R/40218/21 tvång KEY1
telefon, honor
5. Anmälen on ett brott 5500/R/35851/21 tvång TVP1
cykel, kalkhoff
6. Anmälen on ett brott 5500/R/7176/21 tvång KEY1
cykel, insera
 
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.


 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors