Kungörelse 22.11.2021

Utgivningsdatum 22.11.2021 10.14

Konfiskerad egendom offentliggjots 22.11.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/49191/21 tvång TVP1
ring, 10 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/53041/21 tvång TVP1
gitarr, squier
3. Anmälen on ett brott 5500/R/52298/21 tvång TVP1
nyckel
4. Anmälen on ett brott 5500/R/53717/21 tvång TVP1
cykel, trek
5. Anmälen on ett brott 5500/R/44322/21 tvång TVP1
cykel, baana
6. Anmälen on ett brott 5500/R/53442/21 tvång TVP1
cykel, vit
cykel, ktm vild speed
7. Anmälen on ett brott 5500/R/48994/21 tvång TVP1
cykel, nishiki
cykel, tunturi
8. Anmälen on ett brott 5500/R/16830/21 tvång TVP1
utombordamotor, yamaha
9. Anmälen on ett brott 5500/R/34353/21 tvång TVP2
gräsklippare, husqvarna
  
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors