Kungörelse 23.1.2021

23.1.2021 14.13

Konfiskerad egendom offentliggjots 23.1.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/45450/20 tvång TVP1
cykel, Nishiki
2. Anmälen on ett brott 5500/R/69617/20 tvång KEY/2
telefon, Huawei
telefon, Samsung
telefon, Iphone
telefon, Iphone
telefon, Huawei
telefon, Iphone
telefon, Samsung
telefon, Nokia
telefon, Iphone
telefon, Iphone
dator, Asus
dator, Acer
3. Anmälen on ett brott 5500/R/46533/20 tvång TVP1
cykel, Focus
cykel, Ghost
4. Anmälen on ett brott 5500/S/
telefon, Samsung
telefon, Huawei
Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors