Kungörelse 23.10.2023

Utgivningsdatum 23.10.2023 8.55

Konfiskerad egendom offentliggjots 23.10.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/47127/23 tvång TVP1

nyckel, iloq

2. Anmälen on ett brott 5500/R/23585/23 tvång TVP1

cykel, scott

3. Anmälen on ett brott 5500/R/30998/23 tvång PAI1

kabel, 5 kpl

vinkelslipmaskin, Makita

såg, makita

skruvbitssats, wurth

4. Anmälen on ett brott 5500/R/29697/23 tvång TVP1

cykel, white commuting racings pro

cykel, bmw

cykel, fitnord ranger 200

5. Anmälen on ett brott 5500/R/43441/23 tvång TVP1

lås, bike and parts

6. Anmälen on ett brott 5500/R/50369/23 tvång TVP1

cykel, jopo

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors