Kungörelse 24.1.2021

24.1.2021 14.54

Konfiskerad egendom offentliggjots 24.1.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/57951/20 tvång HTY1
väska, handväska, Louis Vuitton
2. Anmälen on ett brott 5500/R/49765/20 tvång
ytterkläder, jacka, Halti
vinkelslipmaskin, Ryobio
3. Anmälen on ett brott 5500/R/47731/20 tvång TVP1
hjälm, Bandit
ytterkläder, ajohanskat, IXS
ytterkläder, ajotakki, IXS
4. Anmälen on ett brott 5500/R/45783/20/20 tvång KEY1
telefon, Iphone, 11pro max 512GB
telefon, Iphone, 11pro max 64GB
tablet, Samsung
telefon, Samsung
telefon, Oneplus
telefon, Iphone
telefon, Iphone
telefon, Oneplus
5. Anmälen on ett brott 5500/R/67159/20 tvång TVP2
kamera, Denver
6. Anmälen on ett brott 5500/R/70631/20 tvång TVP1
cykel, Insera
cykel, Corrotec
cykel, Sarda
7. Anmälen on ett brott 5500/R/47484/20 tvång TVP1
cykel, Cube X-Race
8. Anmälen on ett brott 5500/R/73537/20 tvång TVP1
cykel, Jupiter Fresh
9. Anmälen on ett brott 5500/R/52695/20 tvång TVP1
cykel, Marin Bear valley
10. Anmälen on ett brott 5500/R/74303/20 tvång TVP1
cykel, Orbea

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors