Kungörelse 24.10.2022

Utgivningsdatum 24.10.2022 14.06

Konfiskerad egendom offentliggjots 24.10.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/48540/21 tvång TVP1
katalysator, 32 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/28366/22 tvång TVP2
sadelväska
3. Anmälen on ett brott 5500/R/41661/22 tvång TVP1
kompressor, senco air compressor
4. Anmälen on ett brott 5500/R/44292/22 tvång TVP1
kamera, pentax me super
5. Anmälen on ett brott 5500/R/40828/22 tvång KEY1
objektiv, canon
högtalare, jabra
sähkönmittauslaite, velleman
datortillbehör, apple, 4 kpl
dator, hp
valokuvausvälineet
6. Anmälen on ett brott 5500/R/30516/22 tvång PAI2
mobiltelefon, huawei
7. Anmälen on ett brott 5500/R/15039/22 tvång TVP3
högtalare, genelec, 2 kpl
8. Anmälen on ett brott 5500/R/44481/22 tvång TVP1
cykel, insera reflex
9. Anmälen on ett brott 5500/R/46435/22 tvång TVP2
bil, ford mondeo hatchback

10. Anmälen on ett brott 5500/R/28366/22 tvång TVP1
hjälm
11. Anmälen on ett brott 5500/R/47862/22 tvång TVP1
skruvvred, hilti
såg, hilti
såg, makita
borrmaskin, hilti
borrmaskin, makita
slipmaskin, makita
borrmaskin, hitachi
borrhammare, hilti
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.


 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors