Kungörelse 24.11.2021

24.11.2021 10.26

Konfiskerad egendom offentliggjots 24.11.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/52497/21 tvång TVP1

cykelram, blå

cykelram, orange clockwork

cykelram, falcone

cykelram, rage

cykelram, white

cykeldäck, 12 kpl

cykelram, felt

cykelram, tunturi havoc

2. Anmälen on ett brott 5500/R/55016/21 tvång KEY1

cykel stötdämpare, husqvarna

cykel stötdämpare

cykel, haibike

cykel, husqvarna

cykel, bultaco

segway

cykel styre

cykel framgaffel

3. Anmälen on ett brott 5500/R/37312/21 tvång TVP1

cykel, kono kahuna

 

Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors