Kungörelse 24.6.2022

Utgivningsdatum 24.6.2022 14.01

Konfiskerad egendom offentliggjots 24.6.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/5893/22 tvång PAI1
strömkälla, cpc batteri
stromkälla, procore batteri
vinkelslipmaskin
batteriladdare, makita
strömkälla, milwaukee batteri
strömkälla, makita batteri, 2 kpl
portfölj
vinkelslipmaskin, bosch
skruvvred, makita
2. Anmälen on ett brott 5500/R/21897/22 tvång TVP1
ytterkläder, hm
3. Anmälen on ett brott 5500/R/24273/22 tvång TVP2
cykel, wheelström kompis
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors