Kungörelse 25.10.2022

Utgivningsdatum 25.10.2022 14.37

Konfiskerad egendom offentliggjots 25.10.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/26585/22 tvång PAI1
ilokaasukapseli, 4800 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/44653/22 tvång TVP1
tablet, asus
dator, lenovo
3. Anmälen on ett brott 5500/R/31203/22 tvång TVP1
telefon, kenwood
sparkbräde, mih electrik scooter pro
4. Anmälen on ett brott 5500/R/31538/22 tvång PAI2
motorsåg, huaqvarna
midjeväska
verktygslåda
lövsåg, makita, 2 kpl
borrmaskin, makita
nyckel
borrhammare, makita
verktygslåda, rubi
5. Anmälen on ett brott 5500/R/48302/22 tvång TVP1
datortillbehör, tp-link, 2 kpl
datortillbehör, zte
hörlurar, b o play
väska, 4 kpl
telefon, huawei
testinstrument, x-rite
tång, 2 kpl
nyckel, abloy poda, 2 kpl
6. Anmälen on ett brott 5500/R/47764/22 tvång TVP1
nyckel
7. Anmälen on ett brott 5500/R/43506/22 tvång TVP2
dator, terra
mobiltelefon, motorola
kamera, olympus is10
8. Anmälen on ett brott 5500/R/25620/22 tvång TVP1
telefon, samsung
9. Anmälen on ett brott 5500/R/47112/22 tvång TVP1
cykel, solifer
10. Anmälen on ett brott 5500/R/50723/22 tvång TVP1
cykel, focus
cykeldäck, raleigh
11. Anmälen on ett brott 5500/R/33344/22 tvång TVP1
cykel, merida crossway redwood
12. Anmälen on ett brott 5500/R/23101/22 tvång TVP1
cykel, felt
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.


 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors