Kungörelse 25.11.2021

Utgivningsdatum 25.11.2021 15.49

Konfiskerad egendom offentliggjots 25.11.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/55959/21 tvång TVP1
kontanter, 50 euro
2. Anmälen on ett brott 5500/R/42332/21 tvång PAI1
kopparn, 25m
venkelslipmaskin, makita
skruvmejsel, makita
armkedja, 4 kpl
ring, 2 kpl
skrin, 2 kpl
puukkosaha, makita
armband, 14 kpl
kellon ranneke, 6 kpl
fickur, 2 kpl
urtavla, 2 kpl
halsband, 5 kpl
armkedja, 12 kpl
jubileumsmynt, 5 kpl
korupussi
puppa
sparkcykel
3. Anmälen on ett brott 5500/R/48330/21 tvång PAI1
nyckel
4. Anmälen on ett brott 5500/R/33700/21 tvång TVP1
telefon, samsung
5. Anmälen on ett brott 5500/R/19232/21 tvång TVP1
batteriladdare, makita
slipmaskin, makita
6. Anmälen on ett brott 5500/R/37345/21 tvång PAI1
telefon, iphone xs
telefon, 6 kpl
7. Anmälen on ett brott 5500/R/55796/21 tvång TVP1
solpanel, trinasolar, 6 kpl
8. Anmälen on ett brott 5500/R/49702/21 tvång PAI1
cykel, khs
9. Anmälen on ett brott 5500/R/37710/21 tvång TVP1
cykel, miyata

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors