Kungörelse 26.2.2021

26.2.2021 14.00 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 14.01

Konfiskerad egendom offentliggjots 26.2.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/105853/17 tvång TVP1
pengar, 15,8 euro
2. Anmälen on ett brott 5500/R/80976/20 tvång TVP1
jacka
batteriladdare, Milwaukee
lampa, Milwaukee
såg, Milwaukee
borrmaskin, Milwaukee
monitoimityökalu, Milwaukee
cykel, Ghost
3. Anmälen on ett brott 5500/R/66829/20 tvång TVP1
telefon, Nokia
4. Anmälen on ett brott 5500/R/86484/20 tvång PAI1
cykel, Helkama Jopo
cykel, Insera Nyx 29
 
Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polissunrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungkorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter pudlicaringstidpunkten. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors