Kuulutus 26.2.2021

26.2.2021 14.00

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 26.2.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/105853/17 pakkokeino TVP1
raha, 15,8 euroa
2. Rikosilmoitus 5500/R/80976/20 pakkokeino TVP1
työtakki
akkulaturi, Milwaukee
valaisin, Milwaukee
saha, Milwaukee
porakone, Milwaukee
monitoimityökalu, Milwaukee
polkupyörä, Ghost
3. Rikosilmoitus 5500/R/66829/20 pakkokeino TVP1
puhelin, Nokia
4. Rikosilmoitus 5500/R/86484/20 pakkokeino PAI/1
polkupyörä, Helkama Jopo
polkupyörä, Insera Nyx 29
 
 
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus