Kungörelse 26.8.2021

26.8.2021 12.26

Konfiskerad egendom offentliggjots 26.8.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/20403/21 tvång KEY2
kontanter, 40e
plånbok, Ilex
telefon, Samsung
telefon, Apple, 2 kpl
telefon, Iphone
2. Anmälen on ett brott 5500/R/35555/21 tvång TVP1
väska

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors