Kungörelse 29.6.2022

Utgivningsdatum 29.6.2022 13.02

Konfiskerad egendom offentliggjots 29.6.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/11572/22 tvång TVP1
borrmaskin, makita, 2 kpl
hylsnyckel, ritmeester
pannlampa, petzl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/16613/22 tvång TVP1
verktygslåda, stanley
verktygslåda, bahco
kompressor, senco
cirkelsåg, makita
dammsugare, makita
borrmaskin, makita
vinkelslipmaskin, power plus
lövsåg, power plus
maaliruisku, wagner flexio 590
3. Anmälen on ett brott 5500/R/10717/22 tvång TVP1
cykel, tunturi montauk
4. Anmälen on ett brott 5500/R/11730/22 tvång TVP1
bil, nissan primera

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors