Kungörelse 3.6.2022

Utgivningsdatum 3.6.2022 8.53

Konfiskerad egendom offentliggjots 3.6.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/6115/22 tvång TVP1
barretiladdare, makita
telefon, iphone
dator, lenovo
telefon
telefon, honor
damarbandsur, suunto
vinkelslipmaskin, makita
telefon, samsung
dator, samsung
2. Anmälen on ett brott 5500/R/59872/21 tvång PAI1
dator, hp
dator, lenovo
mp3-spelare
kamera, samsung
klockkendjor, milan
smyckesklocka, regal

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors