Kungörelse 3.8.2021

3.8.2021 8.01

Konfiskerad egendom offentliggjots 3.8.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/32554/21 tvång TVP1
nyckel, nyckelknippa
2. Anmälen on ett brott 5500/R/13710/21 tvång TVP1
plagg, sekalaisia vaatteita
3. Anmälen on ett brott 5500/R/56908/18 tvång KEY1
fotografi
memorandumet
telefon
sim-kort, 2 kpl
dokument, 3 kpl
telefon, samsung
4. Anmälen on ett brott 5500/S/11568/21 tvång TVP1
pengar, vanhoja kolikoita
5. Anmälen on ett brott 5500/R/34931/21 tvång TVP1
telefon, xiaomi
6. Anmälen on ett brott 5500/R/23321/21 tvång TVP1
pulversläckare
7. Anmälen on ett brott 5500/R/22472/21 tvång TVP1
spikmaskin, paslode im 90 ci 
8. Anmälen on ett brott 5500/R/34677/21 tvång TVP1
nyckel, 2 kpl
9. Anmälen on ett brott 5500/R/20058/21 tvång TVP1
telefon, nokia
telefon, redmi
10. Anmälen on ett brott 5500/S/10466/21 tvång TVP1
cykel, tunturi active hybrid
11. Anmälen on ett brott 5500/R/80950/20 tvång KEY1
cykel, specialized
cykel, jopo
sparkbräde, augment eco, 2 kpl
cykel, trek
12. Anmälen on ett brott 5500/R/32857/21 tvång TVP1
cykel, cannondale
13. Anmälen on ett brott 5500/R/22406/21 tvång TVP1
hammare
lampa
kofötter, 2 kpl

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors