Kungörelse 30.5.2022

Utgivningsdatum 30.5.2022 15.40

Konfiskerad egendom offentliggjots 30.5.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/9316/22 tvång KEY1
kontanter, 2710 euro
kontanter, 250 euro
2. Anmälen on ett brott 5500/R/1218/22 tvång TVP1
kontanter, 45 euro
3. Anmälen on ett brott 5500/R/19480/22 tvång TVP1
kontanter, 15 euro
4. Anmälen on ett brott 5500/R/9723/22 tvång TVP1
kläder, 3 kpl
5. Anmälen on ett brott 5500/R/8334/22 tvång PAI1
telefon, honor
6. Anmälen on ett brott 5500/R/21376/22 tvång PAI1
telefon, pixi
7. Anmälen on ett brott 5500/R/6811/22 tvång TVP1
telefon, apple iphone
telefon, oneplus
8. Anmälen on ett brott 5500/R/19874/22 tvång TVP1
cykel, specialized
9. Anmälen on ett brott 5500/R/21586/22 tvång TVP1
cykel, specialized

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors