Kungörelse 30.6.2022

Utgivningsdatum 30.6.2022 11.33

Konfiskerad egendom offentliggjots 30.6.2022

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/13926/22 tvång PAI1
motorsåg, dolmar
avloppsoppningsmaskin, rothbebberger
2. Anmälen on ett brott 5500/R/21218/22 tvång PAI1
spikmaskin, paslode
ramp, 2 kpl
brukskläder
handverktyg, låda
kemikalier, behandlingsoljor
batteri, hitachi
energizer
batteriladdare, defa
testinstrument, fluke
batteriladdare
ljuddämpare
batteriladdare, makita
borrhammare, makita, 2 kpl
vinkelslipmaskin, makita
borrmaskin, makita, 3 kpl
löv såg
vinkelslipmaskin
cirkelsåg, makita
knivsåg, bosch
spikpistol, hitachi
startförstärkare,pwr
motorsåg, stihl
svetsapparatur, kemppi
hjälm, sharp
ljuddämpare, akrapovic
varmluftsfläkt, tamforce
3. Anmälen on ett brott 5500/R/28366/22 tvång TVP1
cykel, raleigh
4. Anmälen on ett brott 5500/R/22347/22 tvång PAI1
laserröret, ge max
 Anmälan on eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsinfors eller e-post [email protected] I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors