Kungörelse 7.7.2021

7.7.2021 14.45

Konfiskerad egendom offentliggjots 7.7.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/15011/21 tvång TVP1
brukskläder, Starter
2. Anmälen on ett brott 5500/R/28712/21 tvång PAI1
GSM-telefon, Samsung
3. Anmälen on ett brott 5500/R/15793/21 tvång PAI1
cykel
cykel, cannondale
4. Anmälen on ett brott 5500/R/31890/21 tvång TVP1
cykel, Crecent Nikka
5. Anmälen on ett brott 5500/R/31800/21 tvång TVP1
cykeldäck, 2 kpl Comp c c
6. Anmälen on ett brott 5500/R/12611/21 tvång TVP2
cykel

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors