Kungörelse 7.9.2021

7.9.2021 15.50

Konfiskerad egendom offentliggjots 7.9.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/33458/21 tvång TVP1
förstärkare, Frontman 15R
2. Anmälen on ett brott 5500/R/25554/21 tvång TVP1
förstärkare, Line6
3. Anmälen on ett brott 5500/R/39229/21 tvång TVP1
bildskärm
4. Anmälen on ett brott 5500/R/21342/21 tvång TVP1
vinkelslipmaskin, Cocraft
5. Anmälen on ett brott 5500/R/43217/21 tvång TVP1
nyckel, Peugeot auton avain
6. Anmälen on ett brott 5500/R/40655/21 tvång TVP1
nyckel, BMW
7. Anmälen on ett brott 5500/R/41100/21 tvång TVP1
cykel, White Street Comfort Comp
8. Anmälen on ett brott 5500/R/26309/21 tvång TVP1
moped, Fusion Racing Series
9. Anmälen on ett brott 5500/R/40928/21 tvång TVP1
personbil, Volvo S80
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors