Kungörelse 7.9.2023

Utgivningsdatum 6.9.2023 16.07

Konfiskerad egendom offentliggjots 7.9.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/39702/22 tvång TVP1

högtalare, 2 kpl

hörlurar, 3 kpl

tandborste, 2 kpl

sax

rakapparat, 3 kpl

kosmetika

2. Anmälen on ett brott 5500/R/19085/23 tvång PAI1

nyckel

3. Anmälen on ett brott 5500/R/21173/23 tvång PAI1

telefon

4. Anmälen on ett brott 5500/R/23626/23 tvång TVP1

cykel, combi

5. Anmälen on ett brott 5500/R/32636/23 tvång TVP1

cykel, scott

cykel, nishiki

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors