Kuulutus 8.3.2021

8.3.2021 14.52

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 8.3.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/68980/20 pakkokeino KEY1
reppu
2. Rikosilmoitus 5500/R/86977/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Ripley
polkupyörä, Tähtipyörä Sirius
3. Rikosilmoitus 5500/R/87316/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Jamis Dakota Sport
4. Rikosilmoitus 5500/R/59169/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Peugeot Origin
polkupyörä, Nishiki Hybrid 401

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus