Kungörelse 9.10.2023

Utgivningsdatum 9.10.2023 15.46

Konfiskerad egendom offentliggjots 9.10.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/47081/22 tvång TVP1

kontanter, 30 euroa

2. Anmälen on ett brott 5500/R/25426/23 tvång TVP1

telefon, one plus

3. Anmälen on ett brott 5500/R/29455/23 tvång TVP1

dator, apple macbook

mus, apple macbook

kamera, canon

elmaterial, dod tajuuskorjain

elmaterial

hylsnyckel

4. Anmälen on ett brott 5500/R/50448/23 tvång PAI1

telefon, nokia

5. Anmälen on ett brott 5500/R/47117/23 tvång TVP1

slagborrmaskin, makita

varmluftpistol, makita

tasolaser, prof

sticksåg, makita

bandsåg, makita

fogsvans, makita

borrmaskin, makita

vinkelslipmaskin, makita

hörnskarare, makita

hammare, hultafors

6. Anmälen on ett brott 5500/R/27283/23 tvång TVP1

cykel, felt

7. Anmälen on ett brott 5500/R/27515/23 tvånf TVP2

cykel, giant escape

8. Anmälen on ett brott 5500/R/27515/23 tvång TVP1

cykel, cannondale

9. Anmälen on ett brott 5500/R/48757/23 tvång TVP1

cykel, lager

10. Anmälen on ett brott 5500/R/44470/23 tvång TVP1

cykel, white

11. Anmälen on ett brott 5500/R/47835/23 tvång PAI1

cykel, fitnord

12. Anmälen on ett brott 5500/R/27483/23 tvång TVP1

cykel, tunturi

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors