Kungörelse 9.12.2021 Kouvola

Utgivningsdatum 9.12.2021 14.58

Konfiskerad egendom offentliggjorts 9.12.2021.

Sydöstra Finland polisinrättningen, Kouvola huvudpolisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Anmälen on ett brott 5620/R/12795/21, tvång TVP/1

 • borrmaskin, Makita
 • slipmaskin, Black and Decker
 • slipmaskin, Black and Decker, Mouse
 • batteri, Bruche
 • batteriladdare, Bruche
 • batteriladdare, Black and Decker
 • batteriladdare, Makita
 • batteriladdare, Makita
 • batteriladdare, Makita
 • motorsåg, Husqvarna, 254SG

2. Anmälen on ett brott 5620/R/12795/21, tvång PAI/1

 • cykelram, Rock machine
 • cykeldäck (2 st)

3. Anmälen on ett brott 5620/R/15108/21, tvång KEY/1

 • borrmaskin, Hilti

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Kouvola huvudpolisstation, Vuorikatu 1, 45100 Kouvola eller e-post [email protected] 

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Kouvola Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland