Meddelande av offentlig delgivning 14.09.2022

Utgivningsdatum 14.9.2022 9.39

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.09.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-115297.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Saastamoinen Simo M ( POL-2022-50678 )


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Jyväskylä polisstation
Urhonkatu 2
40100 Jyväskylä


Öppettider:
må, ons-fre 08.00-16.15
ti 09.00-16.15


Kontaktperson:
tel. +358 40 7605905


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Jyväskylä Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland