Meddelande av offentlig delgivning

Utgivningsdatum 21.9.2022 14.36

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 21.09.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-118893.

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 21.09.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-118893. 


Som offentlig delgivning meddelas att på Tavastland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande person: 


Seuranen, Tanja J. (POL-2022-49471)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Tavastland
Tavastehus polisstation
Hattelmalantie 2, 13130 TAVASTEHUS

Öppettider:
mån-fre 08.00-16.15


Kontaktperson:
tillståndssekreterare Sari Kemppi


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande. 
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Tavastland Tavastehus