Meddelande av offentlig delgivning

Utgivningsdatum 21.11.2022 10.38

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 21.11.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-148239.

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 21.11.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-148239. 


Som offentlig delgivning meddelas att på Tavastland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer: 


Nikkanen, Matti J. (POL-2022-92114)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Tavastland
Tavastehus polisstation
Hattelmalantie 2, 13130 TAVASTEHUS

Öppettider:
mån-fre 08.00-16.15


Kontaktperson:
tillståndssekreterare Sari Kemppi


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande. 
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Tavastland Tavastehus