Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-130485

11.10.2021 12.59

Meddelande av offentlig delgivinig, publicerad 11.10.2021 meddelandes diarienummer är POL-2021-130485

Som offentlig delgivning  meddelas att på polisrättningen Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar frän och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånsärenden an-gående följande person:


Penttinen Niina M (POL-2021-47831)

Besluten finns tillgänliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Keuruun polisstation
Multiantie 7, 42700 Keuruu

Öppettider:
Ti 9-12 ja 13-16.15
Ke, To 9-12 ja 13-15.30
Ma ja Pe Stängdt

Kontaktperson:
tel.0295 414 822


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publicering av detta meddelan-de
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland
delgivande
verbal kommunikation