Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-149081

16.11.2021 14.48

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 16.11.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-149081.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Kerola, Irene E (POL-2021-66950)
Hjulgren, Heikki V (POL-2021-67355)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Tammerfors huvudpolisstation
Hatanpään valtatie 16, PL 147
33101 TAMMERFORS

Öppettider:
må, ons-fre 8.00 - 16.15
ti 9.00 - 16.15

Kontaktperson:
tel. +358 407605905

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Tampere
delgivande
verbal kommunikation