Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-118022

Utgivningsdatum 20.9.2022 9.43

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 20.9.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-118044.

Som offentlig delgivning meddelas att på Polisinratting i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Sateenranta Toni J J (POL-2022-19191, 22.4.2022)


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrattning  I Inre Finland
Saarijärvi  Polisstation
Virastotie 4
43100 SAARIJÄRVI

Öppettider:
Ons klo 8.30-15.30

Kontaktperson:
 tel 0295 414 791 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Saarijärvi