Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-119478

Utgivningsdatum 22.9.2022 14.19

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 22.09.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-119478.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Pelkonen Tuukka A ( POL-2022-52897 )

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Jyväskylä polisstation
Urhonkatu 2
40100 Jyväskylä

Öppettider:
må, ons-fre 08.00-16.15
ti 09.00-16.15

Kontaktperson:
tel. +358 40 7605905


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 

Jyväskylä Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland