Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-3922

13.1.2022 10.57

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 13.1.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-3922

Som offentlig delgivning meddelas att på Polisinratting i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Paukamainen, Timo A (POL-2021-28964)
Kovanen, Timo M (POL-2021-81599)


Besluten finns tillgängliga på adressen:


Polisinrattning I Inre Finland
Saarijärvi Polisstation
Virastotie 4
43100 SAARIJÄRVI


Öppettider:
Ons klo 8.30-12 , 13-15.30


Kontaktperson:
tel 0295 414 791, 0295 414 781


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Saarijärvi
delgivande
verbal kommunikation