Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-4079

13.1.2022 11.13

Meddelande av offentlig delgivinig, publicerad 13.1.2022 meddelandes diarienummer är POL-2022-4079

Som offentlig delgivning  meddelas att på polisrättningen Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar frän och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånsärenden angående följande person:

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland
delgivande
verbal kommunikation