Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-4255

13.1.2022 15.01

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 13.1.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-4255.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Gümüs, Aksel (POL-2021-83733)
Toivainen, Esko O (POL-2021-125543)
Helminen, Mervi T (POL-2021-107180)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Tammerfors huvudpolisstation
Hatanpään valtatie 16, PL 147
33101 TAMMERFORS

Öppettider:
må, ons-fre 8.00 - 16.15
ti 9.00 - 16.15

Kontaktperson:
puh. +358 40 7605905

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Tammerfors
delgivande
verbal kommunikation