Meddelande av offentlig delgivning POL-2022-68663

Utgivningsdatum 8.6.2022 7.59 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 8.04

Meddelande av offentlig delgivinig, publicerad 8.6.2022 Meddelandes diarienummer är POL-2022-68663

Som offentlig delgivning meddelas att på polisrättningen Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar frän och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånsärenden 
angående följande person:


Keituri Mikko J (POL-2021-151111)

Besluten finns tillgänliga på adressen:
Polisinrättningen i Inre Finland
Keuruu polisstation
Multiantie 7, 42700 Keuruu

Öppettider:
Ti, Ke, To 9-12 ja 13-15.30
Ma, Pe Stängdt

Kontaktperson:
tel.0295 414 822


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publicering av detta
meddelande
 

Keuru Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland