Meddelande berörande offentlig delgivnin 5650/PE/000659/2021

24.11.2021 13.33

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida 24.11.2021. Meddelandets diarienummer är 5650/PE/000659/2021.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande person:

Zubitskyy Ivan, (Turku 5650/PE/000659/2021)


Beslutet finns tillgängligt på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Åbo Huvudpolisstation
Eriksgatan 40 - 42
20100 ÅBO

Öppettider: 
Må - Fre kl. 8.00 - 16.15
Tilläggsinfomation ges av:
Tillståndsärenden vardagar kl. 9.00 - 11.00, tel. 0295 445 044

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland
delgivande
verbal kommunikation