Meddelande berörande offentlig delgivnin POL-2022-122218

Utgivningsdatum 28.9.2022 12.08

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 28.9.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-122218.

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 28.9.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-122218.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:
 

Nurmi Janne K, (4262/2018)
Entala Sini  K, (3261/2018)
Sulkinoja Hannu Tapio, (POL-2021-121491)
Kannisto Tommi P, (4363/2018)
Tuominen Johanna K, (209/2019)
Saarinen Jarmo T, (4524/2019)
Toivonen Timo R I (3102/2018)
Virtanen Matti J (4853/2018)
Riski Jussi O (2245/2018)
Tolvanen Tomi P (4435/2018)
al-Shamiry Abdelkadim A (4080/2016)
Säävuori Ville I (1887/2019)
Parkkari Topi M (1878/2019)
Valjus Markus J O (POL-2021-160203)
Mohamed Dahir A (POL-2021-24442)
 

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Åbo Huvudpolisstation
Eriksgatan 40 - 42
20100 ÅBO

Öppentieder:
Må - Fre kl. 8.00 - 16.15

Tilläggsinformation ges av:
Körrättärenden vardagar kl. 9.30 - 11.30, tel 0295
 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland