Meddelande berörande offentlig delgivning POL-2022-122291

Utgivningsdatum 28.9.2022 13.15

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 28.9.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-122291.

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 28.9.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-122291. 

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande person: 

 

Iso-Ahola Kai K (2022/6641)


Besluten finns tillgängliga på adressen: 
Polisinrättningen i Sydvästra Finland 
Åbo Huvudpolisstation 
Eriksgatan 40 - 42 
20100 ÅBO 

Öppentieder: 
Må - Fre kl. 8.00 - 16.15 

Tilläggsinformation vardagar kl. 8.00 - 16.00, tel 0295 417 187 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande. 
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland