Meddelande berörande offentlig delgivning POL-2023-18019

Utgivningsdatum 9.2.2023 14.40

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 9.2.2023. Meddelandets diarienummer är POL-2023-18019.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande person: 

 


 
Junkkala Henri K. (2022/37643)

 

 


Besluten finns tillgängliga på adressen: 
Polisinrättningen i Sydvästra Finland 
Åbo Huvudpolisstation 
Eriksgatan 40 - 42 
20100 ÅBO 


Öppentieder: 
Må - Fre kl. 8.00 - 16.15 


Tilläggsinformation vardagar kl. 8.00 - 16.00, tel 0295 417 187 


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande. 
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland