Nya e-postadresser underlättar för kunderna att ta kontakt inom Västra Nyland

23.12.2021 9.46 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 9.49
Nyhet

Polisinrättningen i Västra Nyland har tagit i bruk nya e-postadresser, med hjälp av vilka polisinrättningen strävar till att förbättra servicen till kunderna och andra berörda parter.

De nya e-postadresserna kan användas från och med 23.12.2021 och de hittas på polisinrättningens och polisstationernas sida på adressen https://poliisi.fi/sv/polisinrattningen-i-vastra-nyland.

E-postadresserna och deras användningsändamål har beskrivits nedan. 

[email protected]

Du kan skicka din beställning av förundersökningsprotokoll och förundersökningsbeslut till denna adress, som är polisinrättningarnas gemensamma adress för beställning av handlingar. Du kan också skicka din beställning direkt till den aktuella polisstationen. Kom ihåg att så noggrant som möjligt uppge de uppgifter som identifierar anmälan. 

[email protected] 

Till denna adress kan du skicka meddelanden som gäller ett pågående utredningsärende. Via den här adressen kan du till exempel komplettera eller ta tillbaka en anmälan som lämnats i det elektroniska anmälningssystemet och beställa en kopia av en kompletterad utredningsanmälan. 
Då du känner till namnet på undersökningsledaren eller utredaren för ditt pågående ärende, kontakta i första hand någondera av dem. Till den här adressen kan en ny anmälan om brott inte skickas. 

ennaltaestava.lansi-uu[email protected] 

Till den här adressen kan du skicka meddelanden som har samband med polisens förebyggande verksamhet. Detta arbete är ett samarbete mellan polisen och andra aktörer och med hjälp av det försöker vi påverka grundorsakerna till brottsligheten och olika störande inslag. Förebyggande funktioner vid denna polisinrättning är bland annat den multiprofessionella arbetsgruppen Ankkuri. 

[email protected] 

Ett tips är inte en brottsanmälan. Till denna adress kan du skicka tips som har samband med brott. På polisens sida Nettivinkki finns en blankett som du kan använda om du vill skicka ett tips anonymt. Då du lämnar tips via denna sida rekommenderar vi att du uppger ditt namn och ditt telefonnummer så att vi om det behövs, senare kan få uppgifterna preciserade. Alla tips behandlas 
 


 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Västra Nyland
polisen
polisinrättningar