Offentlig delgivning POL-2021-147589

16.11.2021 13.25

Offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 16.11.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-147589.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Uleåborg finns tillgänglig i 1 månaden från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånd angående följande personer: 

Moilanen, Ari Kalle Viljami 2021/47679,15.09.2021  
Jaakola, Erkki Juhani 5770/1225/2021, 22.06.2021 
Toska, Veijo Viljami Johannes 5770/1101/2021, 17.03.2021 
Poijula, Taneli Johannes 5770/1020/2021, 19.01.2021 
Poijula, Taneli Johannes 5770/1021/2021, 18.01.2021 
Nyström, Matti Juhani 5770/1015/2021, 20.01.2021 
Puurunen, Niko Mikael 5770/1300/2021, 31.08.2021 
Honkanen, Ville Eemeli 5770/1305/2021, 16.9.2021 
Viitala, Elias Artturi 5770/1324/2021, 19.9.2021 

Besluten finns tillgängliga på vardagar kl. 09.00 -15.45 på 

Polisinrättningen i Uleåborg 
Pudasjärvi polisstation 

Jukolantie 1 
93100 Pudasjärvi 


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande. 

Mer information i frågan ges av Tillståndsförman Irja Manninen.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Uleåborg Pudasjärvi
delgivande
verbal kommunikation