Offentlig delgivning POL-2021-169016

3.1.2022 16.14

Offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 03.01.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2021-169016.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Uleåborg finns tillgänglig i 1 månaden från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånd angående följande personer:

Rizgar Abdulla Sharokhi, 5770/3094/2021, 10.8.2021.
Hyttinen Pentti Olavi, 5770/3131/2021, 19.8.2021.

Besluten finns tillgängliga på vardagar kl. 9.00 - 15.45 på:

Polisinrättningen i Uleåborg
Kajaani polisstation
Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Mer information i frågan ges av Tillståndsförman Anna Karppinen.

Kajana Offentlig delgivning Polisinrättningen i Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation