Offentlig delgivning POL-2021-92003

10.8.2021 15.40 | Publicerad på svenska 10.8.2021 kl. 15.40

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 10.08.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-92003.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom tre (3) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom tre (3) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/1960/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Ryggsäck, THE NORTH FACE (ägare Honkanen, Jaakko Olavi s. 18.10.1985)

2. Brottsanmälan 5770/R/4529/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Paketbil, VW TRANSPORTER reg. FCF-318 (ägare Tyni, Anssi Juho Sakari s. 22.11.1997)
Nyckel, VW TRANSPORTER reg. FCF-318 (ägare Tyni, Anssi Juho Sakari s. 22.11.1997)

3. Brottsanmälan 5770/R/14377/21, tvångsmedel TVP2
egendom som kungöras:
Fordon, VOLVO 850 reg. CCB-641 (ägare Patjas, Valtteri Juhani s. 15.05.1999)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post [email protected] Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Oulu Polisinrättningen i Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation