Offentlig kungörelse POL-2021-104698

31.8.2021 14.34

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 31.08.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-104698.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/32327/20, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Telefon, Honor (ägare okänd)

2. Brottsanmälan 5770/R/2287/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Ghost Lanao (ägare okänd)

3. Brottsanmälan 5770/S/4637/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Navigator, Garmin och TomTom (ägare okänd)

4. Brottsanmälan 5770/R/16391/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Helkama Jopo (ägare okänd)

5. Brottsanmälan 5770/R/16436/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel (ägare okänd)

6. Brottsanmälan 5770/R/17308/21, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
Sparkbräde, MI * 2 stycken (ägare okänd)
Borrmaskin, Milwaukee Hammervac M18 CDEX (ägare okänd)
Slipmaskin, Dewalt DCG412 (ägare okänd)
Borrmaskin, Milwaukee (ägare okänd)

7. Brottsanmälan 5770/R/17756/21, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek XCaliber 7 (ägare okänd)
Spis, OBH Nordica (ägare okänd)
Förstärkare, Macrom M2A (ägare okänd)
Klippmaskin, Viking HE600 (ägare okänd)
Batteri, Yose Power (ägare okänd)
Ljus, Purelux (ägare okänd)

8. Brottsanmälan 5770/R/18870/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Scott CHENOA XS (ägare okänd)

9. Brottsanmälan 5770/R/19815/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Mes med innehåll (ägare okänd)

10. Brottsanmälan 5770/R/19851/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Motorsåg, Stihl (ägare okänd)
Oljor och smörjmedel * 4 stycken (ägare okänd)
Batteri, Varta (ägare okänd)
Borrskär (ägare okänd)
Hörlurar, Beats (ägare okänd)
Verktygsserie (ägare okänd)
Kabel, förlängningssladd* 2 stycken (ägare okänd)
Delar av fordonskroppen, styre (ägare okänd)
Presenning (ägare okänd)
Bilmatta (ägare okänd)

11. Brottsanmälan 5770/R/20167/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Cykel, Giant (ägare okänd)

12. Brottsanmälan 5770/R/21433/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Underkläder, Fila storlek M (ägare okänd)
Underkläder, Fila storlek XXL (ägare okänd)
Underkläder, Adidas svarta strumpor (ägare okänd)
Underkläder, Adidas svarta strumpor (ägare okänd)
Underkläder, Adidas vita strumpor (ägare okänd)
Högtalare, Sony (ägare okänd)
Högtalare, Wonderboom (ägare okänd)
Högtalare, Wonderboom (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post [email protected] Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig kungörelse Oulu Polisinrättningen i Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation