Offentlig kungörelse POL-2021-64047

31.5.2021 15.34

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 31.05.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-64047.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/7275/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Felt (ägare okänd)

2. Brottsanmälan 5770/R/8169/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Nivålaser, DeWalt (ägare okänd)
Vinkelslipmaskin, Makita DGA504 (ägare okänd)
Borrmaskin, Makita DDF484 (ägare okänd)
Dator, Asus (ägare okänd)

3. Brottsanmälan 5770/R/8889/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Borrmaskin, DeWalt (ägare okänd)
Värmare (ägare okänd)

4. Brottsanmälan 5770/R/8889/21, tvångsmedel KEY2
egendom som kungöras:
Klubba, Bauer * 2 stycken (ägare okänd)
Kärl, glas * 14 stycken (ägare okänd)
Väska, röd som innehåller verktyg (ägare okänd)
Högtalare, Infinity * 4 stycken (ägare okänd)
Ryggsäck, Nike (ägare okänd)
Telefon, Apple (ägare okänd)
Väska, röd som innehåller datortillbehör (ägare okänd)
Hjälm, Wall (ägare okänd)
Kälke, cykel (ägare okänd)
Skrin, plast som innehåller litet järn (ägare okänd)

5. Brottsanmälan 5770/R/10899/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Cykel, Focus Mares AL (ägare okänd)

6. Brottsanmälan 5770/R/11589/21, tvångsmedel KEY2
egendom som kungöras:
Cykel, Ghost (ägare okänd)

7. Brottsanmälan 5770/R/11694/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek * 2 stycken (ägare okänd)

8. Brottsanmälan 5770/R/13139/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Crescent NJORD 29 (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post [email protected] Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig kungörelse Oulu Polisinrättningen i Uleåborg
officiella kungörelser