Offentlig kungörelse POL-2022-100571

Utgivningsdatum 15.8.2022 17.23

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 15.08.2022. Meddelandets diarienummer är POL-2022-100571.

Polisinrättningen i Uleåborg i Haapajärvi polisstation har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/8155/22, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Skyddsdräkt, Liebherr (ägare okänd)
Värmare, Cramo (ägare okänd)
Fördelningscentral, byggarbetsplats centrum (ägare okänd)
Kabel, kabelskruta (ägare okänd)
Svetsutrust, Timco (ägare okänd)
Ljus, Nordic Lights Led arbetsbelysning * 5 stycken (ägare okänd)
Spelkamera * 4 stycken (ägare okänd)
Vapendelar (ägare okänd)
Stor hög av borrmaskin, el- och sladdlösa verktyg (ägare okänd)
Borrmaskin, el- och sladdlösa verktyg hög (ägare okänd)
Borrmaskin, el- och sladdlösa verktyg hög (ägare okänd)
Tång, röd kraftavbitare (ägare okänd)
Ytterkläder, jacka * 2 stycken och hälare (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Haapajärvi Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Uleåborg