Julkinen kuulutus POL-2022-100571

Julkaisuajankohta 15.8.2022 17.23

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 15.08.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-100571.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella Haapajärven poliisiasemalla on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/8155/22, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Suojapuku, Liebherr (omistaja tuntematon)
Lämmitin, Cramo (omistaja tuntematon)
Jakokeskus, työmaakeskus (omistaja tuntematon)
Kaapeli, kaapeliromua (omistaja tuntematon)
Hitsauslaitteet, Timco (omistaja tuntematon)
Valot, Nordic Lights Led työvaloja * 5 kappaletta (omistaja tuntematon)
Riistakamera * 4 kappaletta (omistaja tuntematon)
Aseen osia (omistaja tuntematon)
Porakone, akku- ja sähkötyökaluja iso kasa (omistaja tuntematon)
Porakone, akku- ja sähkötyökaluja läjä (omistaja tuntematon)
Porakone, akku- ja sähkötyökaluja läjä (omistaja tuntematon)
Pihdit, punaiset voimapihdit (omistaja tuntematon)
Päällysvaatteet, takki * 2 kappaletta ja haalarit (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Haapajärvi Kuulutus Oulun poliisilaitos