Offentlig kungörelse POL-2023-43743

Utgivningsdatum 31.3.2023 13.44

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 31.03.2023. Meddelandets diarienummer är POL-2023-43743.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/29326/22, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Skyddsdräkt * 2 stycken (ägare okänd)
Motocross cykel, Gas Gas (ägare okänd)
Kabel strippning maskin, MSW (ägare okänd)
Fördelningscentral * 2 stycken (ägare okänd)
Kopparn (ägare okänd)

2. Brottsanmälan 5770/R/29974/22, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Sparkbräde, Xiaomi (ägare okänd)

3. Brottsanmälan 5770/R/32527/22, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Kopparn * 2 stycken (ägare okänd)
Gasflaska * 3 stycken (ägare okänd)

4. Brottsanmälan 5770/R/33141/22, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek (ägare okänd)
Cykel, Nopsa Assegal (ägare okänd)
Cykel, Tunturi (ägare okänd)

5. Brottsanmälan 5770/R/1773/23, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek Marlin 5 (ägare okänd)

6. Brottsanmälan 5770/R/2356/23, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek Fuel Ex 9 (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Uleåborg Uleåborg