Polisen beslagtog en stor del av vinning av brott som härrör från narkotikaförsäljning

16.12.2021 13.46 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 10.37
Nyhet

Polisen i Västra Nyland har rett ut ett fall av yrkesmässig cannabisodling som försiggått i Esbo mellan 2015 och 2020. Cannabis har odlats i en bostadsfastighet och stora mängder misstänks ha sålts.

En man från Esbo, född 1985, misstänks för brottet. Han misstänks ha odlat cannabis i det egnahemshus där han bott och sammanlagt tillverkat 35–70 kg marijuana som använts som narkotika. Utifrån det som framgått av förundersökningen har mannen i många år försörjt sig på de tillgångar han fått genom att sälja narkotika.

I förundersökningen har den misstänkte berättat om sina förehavanden och i stora drag medgett förfarandet enligt brottsmisstanken. Genom att sälja narkotika misstänks han ha fått en ekonomisk vinning av brott på över 300 000 euro. En stor del av vinningen eller egendomen som skaffats med vinningen av brott har beslagtagits. Den beslagtagna egendomen består förutom av kontanter även bland annat av en stor mängd hemelektronik, en båt och en personbil.

Övriga personer misstänks ha främjat brottet 

Personen som är misstänkt för att ha odlat cannabis har avlidit under den tid förundersökningen pågått. Beträffande denna person kommer brottsmisstanken inte att behandlas vid domstolen. Av förundersökningen har det dock framgått sådant som har lett till att andra personer misstänks ha främjat brottet och själva fått vinning. Beträffande dessa personer har brottsmisstanken lämnats till åtalsprövning i Södra Finlands åklagardistrikt. 

– Utifrån förundersökningen misstänks de övriga personerna bland annat för medverkan till grovt narkotikabrott eller främjande av grovt narkotikabrott. Brottsbenämningarna som antecknats i förundersökningsprotokollet kan preciseras under åtalsprövningen och det är möjligt att åtalet också omfattar andra brottsbenämningar, säger kriminalkommissarie Lauri Hakkala som är undersökningsledare i fallet.

Den som främjar ett brott kan bli föremål för allvarlig brottsmisstanke

Polisen påminner om att man kan bli föremål för allvarlig brottsmisstanke genom att ställa rum i ett gemensamt hem till exempel till en cannabisodlares förfogande eller genom att ta emot ekonomisk vinning av brott eller på annat sätt främja ett brott. Ekonomisk vinning av brott kan dömas förverkad till staten.

– När den ekonomiska vinningen av ett brott har omvandlats till egendom kan kravet på förverkande även omfatta sådan egendom eller bli förverkandepåföljd som ska betalas till och med för annan, lagligt förvärvad egendom, förklarar kriminalkommissarie Hakkala. 

Åtalsärendet kommer att behandlas i Västra Nylands tingsrätt under senvåren eller försommaren 2022.

Brott och utredning Esbo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Västra Nyland
brottmål