Polisen utreder: Försörjningsberedskapscentralen målsägande i ett fall med misstanke om grovt bedrägeri

15.4.2021 14.07 | Publicerad på svenska 19.4.2021 kl. 12.35
Nyhet

Helsingforspolisen misstänker att Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har blivit utsatt för ett faktureringsbedrägeri. Enligt FBC ledde försöket inte till ekonomisk skada. Dessutom har merparten av de pengar som FBC hade betalat fåtts tillbaka genom samarbete mellan CKP:s utredningscentral för penningtvätt och FBC. Pengarna finns nu på FBC:s bankkonto.

Måndagen den 12 april 2021 fick Helsingforspolisen av FBC en begäran om utredning, enligt vilken FBC hade vilseletts att betala en beställning av skyddshandskar värd cirka 1,3 miljoner euro till fel bankkonto. Ärendet utreds som grovt bedrägeri.

Enligt polisens uppgifter beställde FBC 50 miljoner skyddshandskar från ett utländskt bolag den 2 december 2020. Det aktuella företaget hade tidigare levererat andra produkter till FBC utan problem. Bolaget skötte också den nya beställningen på handskar avtalsenligt. 

Polisen har fått fram att FBC efter beställningen fick meddelanden och samtal i anslutning till faktureringen av bolagets företrädare, och betalade tre fakturor på det konto som företaget uppgav den 1 april 2021.

– Efter betalningen uppdagades att meddelandena om betalningen inte hade kommit från en riktig företrädare för bolaget. Någon hade tydligen tagit kontakt i namn av företrädare för bolaget. Betalningen för handskarna styrdes således till fel bankkonto utomlands, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Sampsa Marttila.

Förundersökningen tyder på att en utomstående part har kommit över konfidentiell information om FBC:s beställning inklusive betalningsrörelse. Polisen fortsätter utredningen av fallet i samarbete med FBC och CKP:s utredningscentral för penningtvätt.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Helsingfors
brottmål
ekonomisk brottslighet